ورق در بازار خودرو برگشت / افزایش قیمت خودرو در بازار + جدول

قیمت خودرو امروز، دوشنبه، 6 آذر 1402 افزایش جزیی داشتند. – ورق در بازار خودرو برگشت / افزایش قیمت خودرو در بازار + ج، قیمت خودرو امروز، دوشنبه، 6 آذر 1402 افزایش جزیی داشتند. به گزارش سلام نو، طبق پیش بینی ها قیمت خودرو در هفته ای که گذشت، در رکود کامل قرار داشت. بازار قیمت …
منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020936085496487936/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1