وزیر صمت: تعیین قیمت خودروها با ما نیست

منبع خبر: ایونا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020500146931689472/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA%3A-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA