وزیر صمت گرانی خودرو را گردن دلار می اندازد/ کسی که بورس را بهم ریخت به بانک مرکزی آمد

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66287839/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF%2F-%DA%A9%D8%B3%DB%8C