وضعیت معاملات بورس کالا در نبود خودرو

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66773045/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88