وعده تکراری وزیر صنعت برای بازار خودرو/ فاطمی.امین: خودرو ارزان می شود!

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66116309/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%3A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88