وقتی خودرو می خواهید و پول کافی ندارید | همه نکاتی که باید هنگام خرید قسطی و لیزینگی خودرو به آنها توجه کنید

افزایش قیمت خودرو در سال های اخیر، قدرت ،ید را به طور قابل توجهی کاهش داده و بسیاری از افراد را از داشتن خودروی شخصی محروم کرده است. – در این میان، ،ید ،طی و لیزینگی خودرو به ،وان راه حلی برای رفع این مشکل مطرح شده است. انواع روش های ،ید ،طی و لیزینگی خودرو در حال …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030222981295990784/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%C2%A0%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C