وقتی شرایط ثبت نام خودروهای وارداتی رو دست کنکور می زند! + فیلم

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66949118/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C