وقوع حادثه امنیتی دریایی نزدیک عدن

سازمان تجارت دریایی ،یس از وقوع یک حادثه امنیتی در ۵۰ مایلی دریایی ج، شرق استان عدن یمن خبر داد.

به گزارش ایسنا، رویترز امروز جمعه به نقل از این سازمان گزارش کرد یک حادثه امنیتی جدید در ۵۰ مایلی دریایی ج، شرقی عدن یمن رخ داده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است‌.

پیش از این هم سازمان تجارت دریایی ،یس از دریافت گزارشی درباره یک حادثه امنیتی در آب‌های یمن خبر داده بود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/716087/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%86