ویدئو| مازراتی طلایی با پلاک ملی در تهران دیده شد

منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302497458649088/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%26%23124%3B-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF