ویدیو/ هوندا خودروهای فروخته شده خود را پس می گیرد !

V و آکورد 2023-2024 خود را به دلیل کمبود یک قطعه در کمربند ایمنی فراخوان داد. نبود این قطعه خطر آسیب دیدگی در صورت برخورد و تصادف را افزایش می دهد. – هوندا بیش از 300000 دستگاه HR-V و آکورد 2023-2024 خود را به دلیل کمبود یک قطعه در کمربند ایمنی فراخوان داد. نبود این قطعه خطر آسیب دیدگی …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020916030160023552/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%2F-%C2%AB%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%C2%BB-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF