پاسخ سوم

احتراما با ،ایت به درج مطلبی با ،وان افزایش چراغ خاموش قیمت خودرو در مورخ 1403/2/5 در آن رو،مه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه و، صنعت، – احتراما با ،ایت به درج مطلبی با ،وان افزایش چراغ خاموش قیمت خودرو در مورخ 1403/2/5 …
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030353647796899840/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D9%85