پای صندوق رای آمدن به مثابه ریل‌گذاری برای پیشرفت کشور است

استاندار تهران با بیان اینکه پای صندوق رای آمدن به مثابه ریل‌گذاری برای پیشرفت کشور است، گفت :همه ما یکدست و در کنار هم برای ادای یک تکلیف ملی، ارزشی، دینی و اعتقادی پای صندوق‌های رای حضور پیدا خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام پایگاه اطلاع رس، استانداری تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران طی نشستی با ورزشکاران و پیش،وتان ورزش کهن و ناب باست، با اشاره به جایگاه این ورزش ناب و فا، اظهارداشت: امروز در کنار هم نام و یاد شهدا خاصه شهید ابراهیم هادی و حاج قاسم‌سلیم، و رشادتها و از خودگذشتگی این پهلوانان شهید را گرامی می‌داریم.

استاندار تهران با اشاره به اهمیت شناخت جایگاه ورزش باست، در کشور و ارتقای آن با همدلی و همراهی اذعان کرد: تلاش می کنیم با کمک شما عزیزان دست در دست هم این ورزش مهم را پرورش داده و جایگاه آنرا نه در استان تهران بلکه بین الملل رشد دهیم تا این اثر فا، برای نسل های آینده به یادگار بماند.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفندماه و نقش حضور پرشور در انتخابات تصریح کرد: امروز همه خناثان عالم به میدان آمده تا با کم ، شکوه حضور مردم موقعیت سیاسی و اجتماعی ایران را در سطح بین الملل پایین بیاورند و در این مسیر از هیچ کوششی برای ترقیب و تشویق کوتاهی نمی کنند.

فخاری در ادامه به جایگاه انقلاب اسلامی و شهدای پهلو، که جان شیرین را برای پرورش انقلاب فدا ،د اشاره کرد و افزود: امروز همه دشمنان به دنبال کمرنگ ، اه، مقدس ۳۰۰هزار شهدای جوان و پهلوان ایران اسلامی هستند تا نقش ماندگار و اه، مقدسی که شهدا برایشان جان دادند، دیده نشود و حضور مردم در پای صندوق های رای که مثابه با بیعت با آرمانهای شهداست نادیده گرفته شود.

وی در پایان از ورزشکاران و پیش،وتان ورزش‌های باست، ضمن دعوت برای حضوری پرشور در پای صندوق های رای، خاطرنشان کرد: همه ما یک دست و در کنار هم برای ادای یک تکلیف ملی، ارزشی، دینی و اعتقادی پای صندوق های رای حضور پیدا کنیم تا چون پهلوانان شهیدمان از عزت و استقلال و هویت ملی و دینی دفاع کنیم علی رغم همه سختی ها و دشواری ها و به همت هم مجلسی را بسازیم تا ریل گذاری صحیحی برای پیشرفت کشور و زدودن مشکلات، جریان سازی کند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/715525/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA