پراید نیم میلیاردی می شود؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66953853/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F