پراید 230 میلیونی شد/ جدول قیمت ها در بازاربا تداوم افزایش قیمت خودرو ، پراید 111 به قیمت 230 میلیون تومان رسید . – قیمت انواع خودرو در بازار روندی افزایشی را تجربه کرده است. ج، زیر دربردارنده نرخ انواع خودرو در بازار است .
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66078772/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1