پرداخت ۵۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش صنعت نیوز، بانک
مسکن اعلام کرد: تا
۱۲
مهرماه بیش از
۵۲۱
هزار میلیارد ریال در قالب
۳۵
هزار و
۹۵۵ پروژه
طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرد
.

این بانک ۵۲۱
هزار و
۱۷۱
میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ
۱۲
مهر ماه
۱۴۰۲
به طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرد
.

این مقدار تسهیلات به ۲۷۱ هزار و ۹۸۲ واحد پرداخت شده است که از
این تعداد
۸۹
هزار و
۶۸۸ واحد
خودمالک و مابقی مربوط به سازمان ها و نهادهای مربوطه از جمله و، راه و شهرسازی
و بنیاد مسکن است
.

همچنین تاکنون ۲۸۷
هزار و
۵۶۷ واحد
به مبلغ یک میلیون و
۱۵
هزار و
۸۰
میلیارد ریال با بانک مسکن جهت ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن قرارداد بسته اند
.

بنیاد مسکن با بیش از ۶۳ هزار واحد، بالاترین آمار
واحدهای قرارداد بسته با بانک مسکن را داراست و پس از آن و، راه و شهرسازی با
بیش از
۶۱ هزار واحد
در مقام دوم قرار دارد
.

از محل آورده های نقدی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مبلغ ۴۰۳ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال برای ساخت
واحدهای این طرح واریز شده است
.

طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ توسط ،ت به شبکه بانکی
ابلاغ شد که براساس صحبت های وزیر راه و شهرسازی تنها بانک مسکن به وظایف خود عمل
کرده است
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/702253/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B2%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86