پرطرفدارترین هاچبک سایپا ارزان شد / قیمت تیبا 2 صفر 25 میلیون ریخت +

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020541738622160896/%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA