پسندیده نایب رئیس فدراسیون جهانی گورش شد

علیرضا پسندیده به ،وان نایب رئیس فدراسیون جه، کشتی سنتی گورش انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، با تصمیم کمیته اجرایی فدراسیون جه، کشتی سنتی گورش، علیرضا پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی ایران به ،وان نایب رئیس فدراسیون جه، کشتی سنتی گورش انتخاب شد. 

کشتی سنتی گورش از ورزش هایی است که در مناطق مختلف کشور به ویژه شمال و شمال شرق فعال است. در این شیوه از کشتی، شالی که هر ورزشکار به دور کمر خود می‌بندد برای اجرای فنون توسط رقیب و کمر گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

پیش از این نیز در جریان اج، کنفدراسیون جه، ورزش‌های قومیتی، ایران رسماً به عضویت کنفدراسیون جه، ورزش‌های قومیتی در آمده بود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/717194/%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF