پس از ورود سازمان بازرسی ایران خودرو 204 میلیارد تومانِ 5600 مشتری را مسترد کرد

انتهای پیام/


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020412658045329408/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C

– طبق بررسی های سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد که این امر در فاکتورهای صادره برای مشتریان در سال 1402 از سوی شرکت ایران خودرو رعایت نشده و کل قیمت خودرو در روش پیش فروش به قیمت روز مح،ه و مبلغ پرداختی از سوی مشتریان، از قیمت روز خودرو ،ر شده است.

در این راستا شرکت ایران خودرو اضافه مبالغ دریافتی بیش از 5 هزار و 600 مشتری به میزان 2 4 میلیارد تومان را مسترد کرد و استرداد مازاد وجوه دریافتی دیگر مشتریان، را در دستور کار داده است.

همچنان پیگیری های سازمان بازرسی در این خصوص ادامه دارد.

با گزارش این موضوع و اینکه رویه موصوف خلاف مقررات و حقوق مصرف کنندگان خودرو بود، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای هشدارهای لازم را به مدیرعامل ایران خودرو داد و پس از آن شرکت نسبت به انجام اصلاحات لازم مطابق مصوبه شورای رقابت، اقدام کرد.

نامه هشداری به موقع سازمان بازرسی کل کشور به شرکت ایران خودرو درباره وجوه مازاد دریافتی از مشتریان بابت پیش ،ید خودرو، به نفع مشتریان تمام شد.