پس لرزه اظهارات جنجالی امام جمعه رشت درباره بی حجاب ها/ صدای عضو دفتر رهبر انقلاب در آمد

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020207380757362688/%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8