پورعلی‌گنجی رسما با پرسپولیس تمدید کرد

م،ع تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را برای دو فصل دیگر تمدید کرد.

به گزارش ایسنا، بعد از مذاکراتی که باشگاه پرسپولیس با مرتضی پورعلی‌گنجی انجام داد، در نهایت قرارداد این بازیکن برای دو فصل دیگر تمدید شد.

پورعلی‌گنجی فصل قبل دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شده بود و حالا آماده حضور در میادین است.

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723498/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF