پژو یک شب 16 میلیون تومان گران شد/ آخرین قیمت تیبا، دنا، رانا و شاهین

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65962553/%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%8C