پژو 130 میلیون گران شد / افزایش قیمت خودرو در سال 1403 ادامه دارد

به گزارش زیرنویس به نقل از شم،وز، این افزایش در فروش خودرو پژو 206 در نیمه دوم سال گذشته، ،یداران را خوشحال کرد.متقاضیان پژو 206 می توانستند در هفته اول پاییز سال گذشته این محصول را با قیمتی حول و حوش 460 میلیون تومان از بازار ،یداری کنند این در حالیست که در هفته پای، اسفند [.
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030104268638799872/%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87