پیام مهم ایران خودرو به متقاضیان خرید خودرو

شرایط انتخاب و واریز وجه مجدد برای متقاضیان با اولویت های زمستان 1402 سامانه یکپارچه، شرایط انتخاب خودرو مطابق ج، زیر ایجاد شده است. مدیر عملیات فروش گروه صنعتی ایران خودرو از ارسال مجدد (برای بار چندم) فراخوان واریز وجه برای مشتریان سامانه یکپارچه … – مدیر عملیات فروش …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021219013538265088/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88