پیروانی در تمرین پرسپولیس حاضر شد

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس بعد از چند روز غیبت در محل تمرین این تیم حضور یافت.

به گزارش ایسنا، افشین پیرو، که با شروع دور جدید تمرینات پرسپولیس در تمرین این تیم غایب بود، امروز (دوشنبه) در تمرین پرسپولیس حاضر شد.

پیرو، چند روزی  به آمریکا سفر کرده بود.

پیش از آغاز تمرین، بازیکنان پرسپولیس در جلسه‌ای با حضور اوسمار و پیرو، شرکت ،د.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/711914/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D8%AF