پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه | خبر خودرو

اقتصاددانان پیش از انتشار آمار رسمی پیش‌بینی ،د که اقتصاد ،یه در سه ماهه اول ۵.۹ درصد رشد کرده است.

به گزارش ایسنا، نتایج نظرسنجی نشان داد که انتظار می‌رود اقتصاد ،یه در سه ماهه اول به‌طور سالانه ۵.۹ درصد رشد کند.

تعداد ۱۴ اقتصاددان برآورد ،د که رشد اقتصادی بین ۴.۲ تا هفت درصد در دوره ژانویه تا مارس در نوسان بوده است.

اقتصاددانان رشد ۳.۳۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ را انتظار دارند که بین بازه ۲.۹ تا چهار درصد متغیر است همچنین  رشد ۳.۵۶ درصدی در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی ،د.

قرار است که موسسه آمار ،یه روز جمعه آمار رسمی از رشد اقتصادی این کشور را منتشر کند.

بر اساس آمار ارائه شده، اقتصاد این کشور در سه ماهه پای، سال ۲۰۲۳ به میزان چهار درصد رشد کرد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721839/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87