پیشرفت 92 درصدی ترمینال فرودگاه کیش/ افزایش 10 درصدی گردشگران در کیش با وجود کاهش پرواز

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65532504/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4