پیش بینی بورس برای فردا سه شنبه 24 مردادماه/ روند صعودی ادامه دار است؟

منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020519396849659904/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%2F-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C