پیش بینی رییس اتحادیه نمایشگاه داران از قیمت خودرو در بازار/ خودرو بخریم یا نخریم؟

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، در توصیف فضای کنونی حاکم بر بازار خودروی کشور گفت: محدودیت عرضه خودرو که از مردادماه سال جاری آغاز شده همچنان بر این بازار حکمفرماست و عرضه ای که نیاز بازار را تامین کند، – وجود ندارد. وی افزود: مشتریان به سختی …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020816274799480832/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1