پیش بینی قیمت خودرو تا پایان سال / خودرو نخرید!

وزیر صمت با بیان اینکه صنایع باید به سمت تحول عمیق حرکت کنند، گفت: در حال حاضر تلاش و، صمت توسعه زیرساخت های برقی سازی کشور است، چراکه خودروهای آینده خودروهای دیگری خواهند بود. – وزیر صمت با بیان اینکه صنایع باید به سمت تحول عمیق حرکت کنند، گفت: در حال حاضر تلاش و، …
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020958833108129792/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%21