پیش فروش شاهین با موعد تحویل پاییز 1403 + شرایط و قیمت | شرکت


شرکت خودروسازی سایپا در شهریورماه 1402، ی،ی حدود یک سال پیش از تحویل خودرو، شرایط پیش فروش شاهین را اعلام کرد.

– این شرایط فروش ویژه متقاضیان ،ید خودرو در قالب سامانه یکپارچه بوده که اولویت تحویل خودرو آن ها، پاییز 1403 اعلام شده است.

سایپا اکنون از این متقاضیان خواسته که پیش پرداختی در حدود 213 میلیون تومان را به این شرکت ارائه دهند و یک سال منتظر تحویل اتومبیل خود باشند! شرایط پیش فروش شاهین بنابر اطلاعاتی که مدیر سامانه یکپارچه خودرو در اختیار رسانه ها قرار داده است، نیمی از متقاضیان خودروهای سایپا در مرحله دوم از شرکت در شرایط فروش و واریز وجه انصراف داده اند.

بنابراین انتظار می رود تا پیش فروش شاهین با موعد تحویل سال آینده نیز با عدم پذیرش متقاضیان روبه رو شود.

نکته جالب درخصوص شرایط فروش سایپا، عدم توجه به اصول سامانه یکپارچه است.

این سامانه با هدف فروش فوری خودرو به مشتریان راه اندازی شده؛ بنابراین پیش فروش خودرو با موعد تحویل یک سال بعد برای مصرف کننده بی م،ی خواهد بود.

همانند دیگر شرایط پیش فروش اعلام شده طی ماه های گذشته، قیمت خودرو نیز نامشخص است و در زمان ارسال دعوت نامه نرخ نهایی خودرو مشخص خواهد شد.

موعد تحویل خودروها نیز مهر الی آذر 1403 اعلام شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020609594021711872/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA