پیش فروش شاهین با نصف قیمت کارخانه آغاز شدپیش فروش شاهین با نصف قیمت کارخانه آغاز شد. – گروه خودروسازی سایپا طی اطلاعیه ای از آغاز تکمیل مراحل پیش فروش شاهین در شهریور 1402 خبر داد. در ادامه شرایط جدیدترین ثبت نام سایپا را بخو،د. شرایط ثبت نام شاهین​ 1402قیمت شاهین در جدیدترین پیش فروش سایپا 212 میلیون تومان است …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020601202515091456/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF