چرا بازار خودرو صعودی است؟

بررسی بازار خودرو طی 25 روز گذشته نشان می دهد که قیمت خودروهای داخلی به سقف یک ساله خود رسیده است. انتظار تورمی، اوج گیری نرخ ارز، عدم عرضه من، از سوی خودروساز و رشد تقاضای خودرو در ماه پای، سال از جمله علل رشد قیمت ها در بازار ،وان می شود. – به گزارش شم،وز : بررسی …
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021215546317287424/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F