چرا تولید خودروهای دوگانه سوز متوقف شد؟

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، مصرف فزاینده سوخت خودروهای تولید داخل و سو مدیریت مصرف بنزین در کشور منجر شده کارشناسان در بودجه 1403 حدود. – به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، مصرف فزاینده سوخت خودروهای تولید داخل و سو مدیریت مصرف بنزین در کشور منجر شده کارشناسان …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021106111336392704/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D8%9F