چرا قیمت خودرو کاهشی شد؟/ فرمان خودرو در اختیار ارزو دیگنیتی

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020503639910848512/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%9F%2F-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88