چرا هنوز قیمت هایما، لاماری و سایر خودروهای مونتاژی اعلام نشده است؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201907953135616/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85