چرا کار زنان فرانسوی از روز دوشنبه تا پایان سال در عمل رایگان محسوب می‌شود؟

م،عان حقوق ،ن در فرانسه
می‌گویند که ،ن این کشور از روز دوشنبه تا پایان سال جاری میلادی به دلیل تفاوت
میزان دستمزد با مردان در عمل به طور رایگان برای کارفرمای خود کار می‌کنند
.

به گفته گروه فمینیست
«شکوهمندها» کار ،ن فرانسوی برای کارفرمایان خود از ساعت
۱۱ و ۲۵ دقیقه صبح روز دوشنبه در عمل
در مقایسه با مردان مج، و بدون دریافت دستمزد انجام می‌شود.

به گزارش یورو نیوز، این زمان
و تاریخ نمادین براساس داده‌های آماری اتحادیه اروپا در زمینه تفاوت دستمزد ،ن و
مردان در فرانسه مح،ه شده است. 

این داده‌ها نشان می‌دهد که
،ن فرانسوی در سال
۲۰۲۳
به طور میانگین
۱۵.۴
درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت کرده‌اند. این رقم سال گذشته
۱۵.۸ درصد بود. به همین دلیل زمان
و تاریخ نمادین کار مج، ،ن ساعت
۹
و
۱۰ دقیقه
صبح روز سوم نوامبر
۲۰۲۲
تعیین شده بود. 

مارلیز لئون، رهبر سندیکای «سه
اف د ت» (
CFDT) که بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه محسوب
می‌شود روز دوشنبه خواستار تصویب قانون جدیدی برای کاهش میزان تفاوت دستمزد ،ن و
مردان برای کار ی،ان شد. 

رهبری دو سندیکای اصلی
کارگردان در فرانسه اکنون برای اولین بار در اختیار دو فعال کارگری زن قرار دارد.

دیوان عالی فرانسه روز هشت
مارس سال جاری همزمان با روز جه، حقوق زن حکمی صادر کرد که براساس آن یک کارگر
یا کارمند زن می‌تواند از کارفرمای خود بخواهد تا فیش حقوق همکار مرد او را که
جایگاهی مانند وی دارد در اختیارش قرار دهد.

اتحادیه اروپا نیز دستورالعملی
را تصویب کرده است که کارفرماها را م،م به شفافیت در زمینه میزان دستمزد‌ها می‌کند
تا برابری حقوق بین ،ن و مردان تضمین شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/705177/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF