کارخانه در فدراسیون والیبال پست گرفت

مصطفی کارخانه به ،وان مشاور عالی رئیس فدراسیون والیبال و دبیر کمیته فنی انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، مصطفی کارخانه که در ادوار مختلف در تیم‌های ملی به ،وان سرمربی، مربی، مدیر فنی، و سرپرست حضور داشت و چند سالی عضو هیات‌رییسه و کمیته فنی فدراسیون بود، در این فدراسیون به ،وان مشاور عالی تقوی انتخاب شد.

میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال طی حکمی مصطفی کارخانه را به ،وان مشاور عالی فنی خود و همچنین دبیر کمیته فنی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده:

«با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مشاور عالی فنی رئیس فدراسیون و دبیر کمیته فنی فدراسیون والیبال منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و به کارگیری مساعی ارزنده خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/719528/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA