کارمند کلاهبردار نمایندگی فروش خودرو با دستور دادستانی قزوین دستگیر شد

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66274043/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1