کاهشی شدن قیمت خودروها در بازار با اثرگذاری قانون مجلس/ خودروی اقتصادی از سبد خرید مردم حذف شده است

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020512120917743616/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%2F