کاهش آسیب های ناشی از حوادث رانندگی با ابطال کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه

طرح یک به یک سازی کارت سوخت و بیمه نامه در ارتباط با خودرو های سنگین گازوییلی اجرا شده که در جلوگیری از آسیب های ناشی از حوادث رانندگی و قاچاق سوخت، – بر اساس ماده 48 قانون کشور در خصوص آن گفت: با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و همکاری دستگاه های ذی ربط ازجمله بیمه مرکزی،
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020725970586265600/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA