کاهش تا 50درصد قیمت خودرو در 3ماه اخیر

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020506085590427648/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-50%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-3%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1