کاهش قیمت خودرو هایما در یک هفته اخیر

به گزارش اقتصاد ایران، آ،ین قیمت انواع خودرو هایما به شرح زیر است. قیمت هایما در بازار بر این اساس قیمت هایما 8 اس ، 1 میلیارد و 810 میلیون تومان است این خودرو در یک هفته اخیر 20 میلیون ارزان شده است. – بر این اساس قیمت هایما 8 اس ، 1 میلیارد و 810 میلیون تومان است این خودرو در …
منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021114041274859520/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1