کاهش قیمت لاستیک خودرو تا 15 روز آینده

به گزارش خبرجو24؛ کاهش قیمت ،تیک خودرو تا 15 روز آینده کاهش قیمت ،تیک خودرو آغاز شده و بر اساس پیش بینی فعالان بازار تا 15 روز دیگر، قیمت تایر ریزش زیادی خواهد کرد. – کاهش قیمت ،تیک خودرو آغاز شده و بر اساس پیش بینی فعالان بازار تا 15 روز دیگر، قیمت تایر ریزش زیادی خواهد کرد.
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020800394465157120/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87