کاهش قیمت مسکن در شمال تهران/ موج کاهشی در بازار مسکن به دیگر مناطق پایتخت هم می رسد؟+ جدول

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302874417127424/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1