کاهش هزینه تولید خودرو با اتحاد راهبردی خودروسازان

وی گفت: حدود دو هفته قبل یک مراسم مش، با آقای تیموری در شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو داشتیم که در آنجا هفت تفاهم نامه صورت گرفت که شش تفاهم نامه مربوط به همین تولید مش، بود و همین طور که پیش می‌رویم عمق این اتحاد راهبردی در تولید مش، که قطعاً در زیرمجموعه گروه بیشتر خواهد شد.

وی گفت: از امکانات همدیگر استفاده می‌کنیم این برنامه می‌تواند الگویی باشد برای کل اقتصاد در صنعت کشور، زیرا الان شرایط جه، به گونه‌ای است که ما احتیاج به این همدلی داریم.

وی ادامه داد: آنچه که امروز شاهد هستیم در حقیقت اقدام مؤثر و اولین گام محکم در این خصوص است.

وی افزود: ما هیچ گونه تغییری در استانداردها و کیفیت ورق‌هایی که در گروه صنعتی ایران خودرو برای خودروها بکار می‌رود، انجام نداده ایم.

مدیرعامل ایران خودرو گفت: از شرکت فولاد و بخش فولاد خواهش می‌کنم که نیاز ما و سایپا را به ورق برطرف کنند و برای ایجاد خطوط تولید جدید، سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: به جای این که فرافکنی و همدیگر را متهم کنیم به دنبال توسعه ظرفیت‌ها برویم.

به گزارش بازار، مهدی خطیبی افزود: ساختار قیمت تمام شده شامل هزینه‌های متغیر و سربار می‌شود، اتحاد راهبردی اولین کاری که به صورت مستقیم انجام می‌دهد این است که هزینه‌های سربار را سرشکن می‌کند بنابر این منتهی به کاهش هزینه می‌شود.

وی گفت: در این راستا کمیته مش،ی شکل گرفت که در ذیل اتحاد راهبردی گروه ایران خودرو و سایپا ی،ری رؤوس برنامه و سیاست اجرایی تعریف شد.

وی درباره موتور سه سیلندر هم گفت: مقدمات کار فراهم شده و در ماه‌های آتی شاهد عرضه خودرو با موتور سه سلیندر خواهیم بود.

خطیبی افزود: در بخش هزینه‌های متغیر آنجایی که هزینه‌ها به تعداد تولید و تعداد تولید قطعه برمی گردد به خاطر این که انباشت تقاضا و سفارش صورت می‌گیرد، در آنجا هم قدرت چانه زنی دو خودروساز برای تأمین بهتر و کم هزینه‌تر مواد اولیه محقق می‌شود.

وی گفت: بنابر این آنچه که ،وجی این اتحاد راهبردی در بخش قوای محرکه و تأمین مش، قطعات است ،وجی اش حتماً کاهش هزینه خواهد بود.

خطیبی ادامه داد: آنچه در سال‌های گذشته بین این دو گروه در مواقع به خصوص انجام می‌شد، رقابت منفی بود که هدررفت منابع و انرژی را به دنبال داشت این انحصاری نیست، این که اگر سایپا امکاناتی دارد، ایران خودرو از آن استفاده کند کجا موجب انحصار می‌شود؟

خطیبی افزود: امروز در بخش ورق و فولاد اگر ظرفیت سازی من،ی صورت نگیرد حتماً در آینده هر دو خودروساز در بخش توسعه تولید با مشکل مواجه خواهند شد و مجبور هستیم که بخش مهمی از ورق‌ها را به صورت واردات تامین کنیم.

خطیبی ادامه داد: به جای این که در گروه ایران خودرو و سایپا رقابت منفی شکل بگیرد و هدررفت منابع و امکانات صورت بگیرد هر دو خودرو ساز به نتیجه قطعی رسیدند که با اتحاد راهبردی بتوانند از ظرفیت‌ها و امکانات همدیگر استفاده کنند.

خطیبی افزود: یکی از آن موارد استفاده هر دو خودرو ساز از ظرفیت‌های خدمات پس از فروش همدیگر است.

مدیرعامل ایران خودرو گفت: امروز شاهدیم در مک، که متعلق به گروه سایپا است خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو هم آنجا راه اندازی شده و قرار است که ان شاءالله در ،ت بعدی در تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو شاهد این اتفاق باشیم و ما آنجا پذیرای گروه سایپا خواهیم بود.

خطیبی ادامه داد: آ،ین تصمیمی که به اتفاق آقای تیموری در کمیته مش، که اتحاد راهبردی اخذ شد، ایران خودرو و ساپیا با مشارکت همدیگر نسبت به تأسیس شرکت توسعه تأمین، تجارت و خدمات قوای محرکه اقدام می‌کنند در حقیقت وظیفه اش این است که این قوای محرکه را بتواند به طور مش، بین دو گروه و فروش آن‌ها به خارج از این دو گروه و صادرات به سایر خودروسازها فراهم کند.

خطیبی افزود: هم اکنون بر حوزه خدمات پس از فروش و قوای محرکه متمرکز هستیم و چند روز قبل ۵ خودرو هم به صورت مش، بارگیری شد که در راستای ادغام لجستیک ایران خودرو و سایپا است ما به سرعت این کار را پیش می‌بریم.

خطیبی افزود: در زمینه خدمات پس از فروش اقدام دیگری که انجام شده بحث امدادخودروی گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا است و این کار ادامه پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل ایران خودرو افزود: اگر در افق ۱۴۰۴ قرار است در جمهوری اسلامی ایران سالی ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید شود که برنامه صادراتی گروه ایران خودرو و سایپا با این بازارسازی صادراتی که انجام شده قرار است که انجام شود از همین الان من به شما می‌گویم که گلوگاه اصلی این موضوع در فولاد و ورق است که باید بروند توسعه ظرفیت دهند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65456065/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86