کاهش ۴۱ درصدی شکایات کیفی محصولات ایران‌خودرو

 

سهراب برفروشان با اشاره به اجرای برنامه‌های متعدد کیفی در چند ماهه اخیر در گروه صنعتی ایران‌خودرو، از به ثمر نشستن این پروژه ها و تاثیر آن در کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی مشتریان خبر داد و گفت: ایران‌خودرو در راستای ارتقای کیفیت محصولات و ،ب حدا،ری رضایتمندی مشتریان، طرح جامع ارتقای کیفیت و تولید را با تمرکز بر سه محور طراحی و عرضه خودروهای جدید براساس نقشه راه توسعه محصولات، توقف تولید محصولات قدیمی و رفع عیوب مزمن و کیفی‌سازی محصولات تولیدی فعلی را به اجرا گذاشته است.

وی افزود: رضایت مشتریان در زمان تحویل خودرو (Fallow Up) از عدد ۷۲.۴ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۷۷.۳ درصد در مهر امسال رسیده است، همچنین شاخص تحویل خودرو با ایراد به مشتری دو درصد بهبود یافته است.

ایکوپرس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65639993/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

وی با بیان این که تحلیل روند شاخص‌های کیفی محصولات تولیدی در هفت ماهه ابتدایی امسال، حکایت از  کارایی و اثربخشی اقدامات تعریف شده در طرح تحول کیفیت دارد، گفت: این طرح با تعریف ۲۷۹ پروژه بهبود کیفیت اجرایی شده و آثار آن در حال حاضر به مرور قابل مشاهده در محصولات ایران‌خودرو است.

وی تصریح کرد: با توجه به اجرایی‌شدن برنامه‌های کیفی در زنجیره ارزش تولید خودرو، شاهد بهبود در شاخص‌های کیفی هستیم که پی‌گیری و اجرای اثربخش اقدامات نویدبخش بهبود وضعیت کیفی محصولات و ارتقای رضایت مشتریان از محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو است.


برفروشان اجرای طرح ویژه تضمین کیفیت موتور و گیرب، تارا در بازه زم، شش ماهه پس از تحویل و یا پیمایش ۱۰ هزار کیلومتر را نشان از اطمینان به کیفیت محصولات دانست و گفت: این مسیر با تضمین سایر محصولات نیز ادامه خواهد داشت.

برفروشان تصریح کرد: در حوزه رضایت مشتریان از فرایند فروش با ،ب امتیاز رضایت ۷۰۸ در مهرماه امسال ضمن رشد ۴۴ امتیازی نسبت به امتیاز رضایت در سه ماهه پای، سال ۱۴۰۰، ۳۱ امتیاز بالاتر از متوسط رضایت از خدمات فروش صنعت قرار گرفته‌ایم و در شاخص کیفیت تحویل خودرو به مشتری (H.O) نیز با ۱۸ امتیاز بهبود نسبت به امتیاز پایان سال ۱۴۰۰، امتیاز ۷۱۵ ،ب شده است.

وی با اعلام بهبود ۱۱.۵ درصدی در شاخص ارزشیابی محصولات براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به ،وان مستندات موجود در اثربخشی برنامه‌های بهبود کیفیت، گفت: در این میان بیش‌ترین بهبود در محصولات تارا، دناپ، و پارس ،ب شده است.

معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: در شاخص رضایتمندی مشتریان (CSI) با ،ب امتیاز ۶۸۵ در ،داد ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۰، شاهد بهبود ۲۲ امتیازی هستیم و همچنین در شاخص ایرادات اظهار شده توسط مشتریان در سه ماهه ابتدایی مالکیت خودرو (IQS)، با ۳۷ نمره بهبود نسبت به بهمن ۱۴۰۰، امتیاز ۲۷۳ ،ب شده است.

برفروشان تحقق برنامه تجاری‌سازی خودروهای ناقص در سطح گروه صنعتی ایران خودرو در مهرماه را از جمله اقدامات مهم در مسیر بهبود کیفیت محصولات برشمرد و گفت: با تداوم تولید بدون ،ری قطعه از ،دادماه، گام بزرگی در مسیر بهبود کیفیت محصولات برداشته شده است.