کاهش 100 تا 300 میلیون تومانی قیمت خودروها در 2 ماه اخیر | بررسی

بررسی قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار نشان می دهد، طی دو ماه گذشته بین 100 تا 300 میلیون تومان افت قیمت داشته اند.

بر همین اساس طی فروردین ماه دناپ، در بازار 795 میلیون تومان قیمت گذاری شد و رشدی 10 میلیونی را تجربه کرد و دنا پ، توربو اتومات هم با رشد 63 میلیونی در بازار یک میلیارد و 20 میلیون تومان قیمت خورد و در بازار وارد باشگاه یک میلیاردی ها شد.

علاوه بر این 207 پاناراما اتومات هم در بازار یک میلیارد و 165 میلیون تومان قیمت گذاری شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020372808939601920/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

– ، سال گذشته قیمت خودرو با تنش های بسیاری همراه بود و کمتر ،یداری می توانست از کارخانه یا بازار خودروی مورد نیاز خود را ،یداری کند.

بلاتکلیفی بازار در نهایت باعث شد تا طرح فروش خودرو توسط سامانه یکپارچه در اسفند ماه 1401 اجرایی شود و به نوعی بخشی از تقاضای بازار به سمت ،ید خودرو از این سامانه رفت اما با آغاز سال 1402 پیش بینی کاهش قیمت ها در بازار محقق نشد و حتی با اعلام قیمت های جدید انواع خودروهای داخلی توسط ،ت جرقه جدیدتری برای رشد قیمت ها در بازار خودرو زده شد .

از یک طرف خودروساز بر طبل افزایش قیمت ها می کوبید و ازطرف دیگر و، صمت از برنامه های خود برای مدیریت قیمت ها در بازار صحبت می کرد.