کباب باعث روماتیسم می شود؟ | مواد سمی غذای کبابی ریسک روماتیسم

مواد سمی غذای کبابی ریسک روماتیسم مفصلی را افزایش می دهد.

آرتریت روماتویید (روماتیسم مفصلی) یک بیماری خودایمنی و التهابی است که در درجه اول مفاصل را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث آسیب بافتی و درد طول، مدت می


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020221312992751616/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

به گفته محققان، کباب ، گوشت و سایر غذاها با شعله نیز به تشکیل PAH منجر می شود.

این مواد شیمیایی سمی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) نامیده می شوند.

افرادی که در معرض خطر ابتلاء به آرتریت روماتویید هستند باید نسبت به هیدروکربن های پلی آروماتیک محتاط باشند و منابع قابل تغییر تماس را به حداقل برسانند.

کریس دی آدامو ، سرپرست این پژوهش از دانشگاه مریلند، می گوید: در حالی که به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است، یافته ها نشان می دهد که هیدروکربن های پلی آروماتیک ممکن است نقش مهمی در ایجاد آرتریت روماتویید داشته باشند.

– آفتاب نیوز : یک مطالعه جدید نشان می دهد که مواد شیمیایی سمی که از اگزوز خودرو، سیگار کشیدن و کباب ، در حیاط خلوت ایجاد می شوند، ممکن است خطر ابتلا به بیماری آرتریت روماتویید را افزایش دهند.

نمونه های خون و ادرار نزدیک به 22000 بزرگسال نشان داد افرادی که بالاترین سطح PAH را داشتند، بالاترین خطر ابتلاء به آرتریت روماتویید را داشتند.

آنها در پی سوختن زغال سنگ، نفت، گاز، چوب یا تنباکو تشکیل می شوند.