کدام خودرو در سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو سود بیشتری دارد؟فرآیند ثبت نام دومین طرح سامانه یکپارچه خودرو بر اساس فرآیند ،ت دهی برای محصولات داخلی از 20 اردیبهشت آغاز شد. در این طرح 21 محصول عرضه می شود. – اما ،ید کدام خودرو از سامانه به صرفه تر است؟ به گزارش می کند.همان طور که در مح،ات هم مشخص است، هنوز سه محصول از خودرو های …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020271943734747136/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C