کرملین: طرح صلح اوکراین به جایی نمی‌رسد

سخنگوی ،لین امروز (چهارشنبه) اعلام کرد، طرح صلح مطرح شده از سوی ،ت اوکراین بیهوده است چون تلاش می‌کند تا گزینه‌های سازش را بدون در نظر گرفتن روسیه ارائه کند.

به گزارش ایسنا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ،لین گفت:‌ این فرمول صلح که به آن اشاره شد، باعث شده تا حقایق روشن شود. آنها تلاش می‌کنند تا فرمول صلحی را بدون حضور روسیه بیابند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی ،لین ادامه داد: این طرح صلح پوچ و بیهوده است و نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

پسکوف همچنین اضافه کرد: مسکو موضوع مذاکره را به دلیل اینکه پایه و اساسی ندارد، مورد بررسی قرار نمی‌دهد و در حال حاضر آن را مساله‌ای نامربوط می‌داند.

همچنین سخنگوی ،لین در ادامه گفت، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه نشستی خصوصی با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری سابق قزا،تان داشت. وی خاطرنشان کرد: نظربایف و پوتین دیدار ،د، آن هم در نشستی خصوصی و ما می‌تو،م این را تایید کنیم.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/709028/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF